Kinderfysiotherapie

 

Kinderfysiotherapie is een specialisatie gericht op het bewegingsapparaat en motorisch functioneren van kinderen tussen 0 en 18 jaar. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis, didactische en pedagogische vaardigheden passend bij het kind. Alle kinderen ontwikkelen hun motoriek door te spelen en te bewegen. Sommige kinderen vinden het moeilijk bepaalde motoriek aan te leren. Samen met het kind en de ouders proberen  we een manier te vinden om bepaalde vaardigheden te gaan ontwikkelen. Dit doen we door te oefenen en te spelen. Want alle kinderen hebben het in zich om op hun eigen manier de vaardigheden onder de knie te krijgen.

 

Kinderen kunnen via een verwijzing van een huisarts, consultatiebureau arts of kinderarts worden aangemeld. Daarnaast is het mogelijk rechtstreeks contact op te nemen voor een screening wanneer een leerkracht of ouder een probleem signaleert.

 


Bij welke problemen kan een kinderfysiotherapeut helpen?
Voorkeurshouding
Onrustig/huilbaby's
Motorische ontwikkelingsachterstand
Afwijkend looppatroon
Aangeboren afwijkingen
Moeite met gym-en/of sportvaardigheden
Schrijfproblemen
DCD
Ademhalingsproblemen, astma
Blessures
Poep- en plasproblemen

 Voor extra informatie over de specifieke behandeling van de problemen, kunt op op bovenstaande linken klikken.

 

Wanneer een kind wordt aangemeld, met een motorisch of lichamelijk probleem, vindt er een intake met kind en ouder plaats. Daarnaast wordt het kind geobserveerd en onderzocht. Naar aanleiding van de hulpvraag en het onderzoek zal een behandelplan opgesteld worden en wordt een behandeling gestart. De behandeling vindt spelenderwijs plaats. Tijdens de behandeling wordt intensief contact gehouden met ouders, leerkrachten en verwijzers. Voordat we informatie m.b.t. het kind aan derden uitwisselen, zal nadrukkelijk uw toesetmming worden gevraagd.