PMT

PMT Meggie Biemans

Psychomotorische Therapie

Door te ervaren, ontdekken en oefenen zet u uzelf in beweging.

Psychomotorische therapie (PMT) is een doe-therapie. Naast het "praten over", staat het doen en ervaren centraal. Door middel van bewegen, sport en spel, komt bepaald gedrag tot uiting, worden er nieuwe ervaringen op het gebied van voelen en denken opgedaan en kan er worden geexperimenteerd met ander gedrag. Dit wordt geoefend op een manier die aansluit bij de belevingswereld. De therapie kan individueel worden gevolgd, maar ook in groepsvorm (rots en water) of bijvoorbeeld met het gezin.

https://www.youtube.com/watch?v=jAo58l1yaro