Rots en water

Rots en water

Praktijk den hoogen.


Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes in het basisonderwijs. Er wordt gestart vanuit fysieke oefeningen, van waaruit er gewerkt wordt aan sociale en communicatieve vaardigheden. Doel van Rots en water is kinderen in hun kracht zetten. Rots staat voor de kracht in het kind en zijn of haar eigen weg gaan. Water staat voor hoe het kind in verbinding staat met de omgeving. Rots en Water is geschikt voor alle kinderen, doordat de kinderen tijdens de oefeningen en kringgesprekken over zichzelf leren. Wat gaan we doen? Dit is een training die erop uit is om kinderen een enorme zelfvertrouwen boost te geven. Met behulp van sport, spel en oefenen leren de kinderen: wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik. Het leren bewaken van je eigen grenzen en het omgaan en herkennen van de grenzen van een ander. Het leert ze samenwerken, maar ook eigen ideeën los te kunnen laten. Of juist, zelf met ideeën te kunnen komen. Ze leren hun zelfbeheersing vergroten maar ook hun zelfvertrouwen. Tevens leren de kinderen om naar hun zelf te kijken voordat ze naar de ander kijken. Ze leren rustig te blijven, op tijd merken dat ze boos worden en wat je dan kunt doen, eventueel een time out nemen. Ze durven wat voor een groep te vertellen. Meer informatie en opgeven? De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van een uur onder begeleiding van een gediplomeerd Rots en Water trainer. Eén ouderbijeenkomst en een meekijkles voor ouders. De trainingen worden bij genoeg aanmeldingen gegeven door Janneke van Hees (kinderfysiotherapeut) en Meggie Biemans (psychomotorisch kindertherapeut). De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen. Kosten zijn € 279,00. (Dit is gedeeltelijk teug te vragen via zorgverzekering mits u aanvullend verzekerd bent). De door ons verrichte behandeling wordt door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed, vanuit een aanvullende pakket. Het valt dan onder 'alternatieve therapieën'. Wij raden je aan om bij je eigen verzekeringsmaatschappij na te vragen hoe de vergoeding is geregeld.


Stuur een mailtje naar rotsenwaterreek@gmail.com wanneer u interesse heeft om uw zoon/dochter te laten deelnemen aan een volledige cursus rots en water.

Graag tot ziens bij onze cursus rots en water.

Groeten Meggie en Janneke